شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 07:55

دبیرخانه شورا

معرفی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 
در اجرای حکم موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در معیت آن دبیرخانه شورا، در اواخر سال 89 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. از آن تاریخ تا کنون، این شورا با دو دوره فترت از تاریخ 1390/11/17 لغایت 1391/05/23 و نیز 1392/02/30 الی 1392/06/19 مواجه بوده و در مجموع تا کنون بیش از 60 جلسه داشته است که یک جلسه آن در تاریخ 1394/02/28 به برگزاری همایشی تحت عنوان " هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال" اختصاص یافته است.
 
علاوه بر ماده قانونی پیش گفته، مبادی قانونی شورا را مواد 5، 6، 11، 12، 13، 14، 22، 24 و 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 رقم زده و دبیرخانه آن نیز تابع دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. سوای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (به اصطلاح "ملی")، در حال حاضر در کلیه مراکز سی و یک استان کشور، شوراهای گفت و گوی استانی و همچنین در معیت آنان دبیرخانه های متبوع نیز تشکیل گردیده و مشغول به ایفاء وظایف قانونی هستند.
 
وظایف دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا
 
ماده7:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورا با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن به دبیرخانه ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می توانند در چارچوب وقت پیش بینی شده اظهار نظر نمایند .

ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد .

ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.

ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.

ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

  • الف - استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.
  • ب - بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.
  • ج - طراحي فرايند هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.
  • د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.
  • ه- تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.
  • و- تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.
  • ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.
  • ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.
  • ط- پيگيري نتایج تصمیمات شورا.
  • ی- تنظيم گزارش هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا .
تماس با دبیرخانه شورا

تلفن : 38239657(083)

فاکس : 38228161(083)

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
خواندن 1683 دفعه