دوشنبه, 07 فروردين 1402 ساعت 07:04

1402

ردیف

مصوبات جلسه 85

سطح

دستگاه مربوطه

1

در راستای بررسی و آسیب شناسی فضای کسب و کار مقرر گردید جلسه فوق العاده شورای گفت وگو ظرف دو هفته آینده برگزار گردد.

استانی

دفتر استاندار

اتاق بازرگانی

2

در راستای تسهیل در واگذاری زمین جهت احداث صنایع حوزه کشاورزی مقرر گردید شرکت شهرک های صنعتی استان به افراد معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی( 118 پروانه متقاضی دریافت زمین) زمین اختصاص دهد.

استانی

سازمان جهاد کشاورزی

شرکت شهرک های صنعتی

3

در راستای دستور جلسه بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ماده 148 قانون کار برای کارفرمایان مقرر گردید که پیشنهادات زیر جهت اتخاذ تصمیم به شورای گفت وگوی ملی ارجاع گردد:

  • - با توجه به اینکه مشاغل کارگران مدعی سابقه در سنوات گذشته مشخص بوده و سازمان تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل صنفی دستمزد مقطوع تعیین نموده و یا مصوبات شورای عالی کار را ملاک عمل و مطالبه حق بیمه قرار می دهد، بنابراین پیشنهاد می گردد که در این گونه موارد محاسبه و مطالبه حق بیمه سنوات گذشته که کارفرمایان از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آن خودداری نموده اند بر اساس جدول دستمزد مقطوع سازمان تامین اجتماعی برای شغل مورد نظر و یا مصوبات شورای عالی کار در سال مورد محاسبه انجام شود و از محاسبات سلیقه ای که یک نمونه آن محاسبه دو برابری حداقل دستمزد می باشد خودداری نمایند. لازم به ذکر است که پیشنهاد مذکور هیچ گونه مغایرتی با ماده 40 قانون تامین اجتماعی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری نرخ حق بیمه با احتساب سهم دولت معادل 33% تعیین گردیده که از این میزان به استثناء سهم دولت ، 3% بابت بیمه بیکاری و 9% بابت حوادث و بیماری، بارداری و غرامت دستمزد وصول می گردد و بیمه شده نیز در زمان اشتغال و به هنگام از آن ها بهره مند میشود و 18% مابقی نیز بابت تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی شامل از کار افتادگی، بازنشستگی  و مرگ ذخیره می گرددکه با این توصیف سوابق مورد ادعای کارگران صرفاٌ در زمینه های از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد تعهد نموده و در سایر موارد با توجه به گذشت زمان و از دست رفتن فرصت استفاده برای کارگران، هزینه ای به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نخواهد شد. لذا پیشنهاد بعدی این که در اینگونه موارد سازمان تامین اجتماعی 18% تعهدات بلند مدت و 3% سهم دولت را محاسبه و از مطالبه 3% بیمه بیکاری 9% تعهدات بلند مدت خودداری نماید.

ملی

شورای گفت وگو

4

در راستای انتخاب تشکل های بخش خصوصی لیست نهایی شرکت ها ، تشکل ها و افراد بخش خصوصی برای عضویت یکساله در شورای گفت و گو تهیه و مقرر شد در جلسه آتی شورا ابلاغ شود.

ملی

اتاق بازرگانی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

ردیف

مصوبات جلسه 84

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر شد خانه صنعت و معدن فراخوانی برای شناسایی کدهای کالایی درج نشده در سامانه فروش الکترونیکی به فعالان اقتصادی انجام داده و کدهای شناسایی شده به سازمان صمت برای درج در سامانه ارسال شود.

استانی

خانه صنعت و معدن
سازمان صمت

2

مقرر شد در راستای تسهیل در کار با سامانه فروش الکترونیکی از جانب سازمان امور مالیاتی با هماهنگی اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن آموزش های لازم را برای مودیان ارائه نماید 

 

استانی

سازمان امور مالیاتی
اتاق اصناف
خانه صنعت و معدن

3

مقرر گردید در راستای کمک به فعالین بخش خصوصی پیشنهاد بخشودگی جرائم مالیاتی مرتبط با سامانه از جانب سازمان امور مالیاتی به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

ملی

شورای گفت وگو

4

مقرر گردید برای تثبت در پیاده سازی سامانه پیشنهاد ذیل به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود
یک دوره گذار دو ساله( در یکسال اجباری برای استفاده از سامانه نباشد و در سال دوم با آموزش و فراهم کردن زیر ساخت ها این فرآیند اجباری شود) در نظر گرفته شود.

ملی

شورای گفت وگو

5

مقرر گردید در راستای تسهیل در بکارگیری سامانه سازمان امور مالیاتی زمینه حضور شرکت های معتمد بیشتری را در استان فراهم کند.

استانی

سازمان امور مالیاتی

6

بر اساس اظهارات مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان مقرر گردید اعمال مالیات بر اساس سامانه فروش الکترونیکی ( پایانه های فروشگاهی) در صورت تصویب قانون تسهیل در شورا ی نگهبان اعمال گردد.

استانی

سازمان امور مالیاتی

7

در راستای انجام حسابرسی منطقی مقرر گردید حسابرسان موسسه تامین اجتماعی گواهی های انفرادی صادر شده توسط شعب تامین اجتماعی را مشمول نکنند. و ملاک انجام

درست این فرآیند اظهارات نماینده اتاق بازرکانی( آقای مهندس ترابی) در هیات باشد.

استانی

سازمان تامین اجتماعی

موسسه حسابرسی

 

 

8
در راستای اجرای قانون حسابرسی مقرر گردید حسابرسان موسسه حسابرسی به هیچ وجه فاکتورهای صرفا خرید را مشمول بیمه ننمایند و ملاک انجام درست این فرآیند اظهارات نماینده اتاق بازرکانی( آقای مهندس ترابی) در هیات باشد.همچنین مقرر گردید فاکتورهایی که کد کارگاهی داشته باشند نیاز به ارائه مفاصا حساب نداشته باشند. استانی

سازمان تامین اجتماعی

موسسه حسابرسی

 

ردیف

مصوبات جلسه 83

سطح

دستگاه مربوطه

1

با عنایت به اینکه مشاهده می گردد که طی سالیان گذشته تعدادی واحد تولیدی بدون هیچ گونه مجوزی اغلب در شیفت های عصر و شب در پشت درهای بسته اقدام به تولید و فروش محصولات بی کیفیت و فوم های ساختمانی و محصولات پلی استایرن می نمایند لذا جهت الزام به شفاف سازی پس از معرفی توسط مراجع نظارتی و صنفی با حکم مقام محترم قضایی جهت قطع موقت انشعابات گاز و برق تا زمان دریافت مجوزهای لازم اقدام عاجل به عمل اید.

استانی

 

دادستانی

اداره کل صمت

تعزیرات حکومتی

انجمن شرکت های پلی استایرن ساختمانی

 

2

با توجه به خودکفایی استان در زمینه تولید پلی استایرن ساختمانی جهت حمایت از تولیدات استانی ترتیبی اتخاذ گردد که ضمن اخذ دستور مقام محترم قضایی از پلیس راه مبادی ورودی استان ( محور جاده سنندج- بیستون – ماهیدشت) از ورود محموله های فوم سقفی بدون بارنامه رسمی و فاکتور فروش معتبر جلوگیری گردد.( فاکتور رسمی شامل: نام تولید کننده، مشخصات وزنی محصول و ذکر کلمه استاندار می باشد)

استانی

 دادستانی
اداره کل صمت
تعزیرات حکومتی

 

3

سازمان نظام مهندسی ساختمان مجریان و ناظرین پروژه ها را مکلف نماید که در ساخت و سازها  حتما از فوم های ساختمانی استاندارد تولید شده توسط کارخانجات دارای مجوز استفاده نمایند.

استانی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

4

سازمان استاندارد طی مدت یک ماه فراخوان لازم را به شرکت های تولیدی پلی استایرن انجام داده و نسبت به استاندارد سازی محصولات آن ها اقدام نماید و  واحدهایی که تمایلی  به اخذ استاندارد کالاهای خود ندارند جهت برخورد قاطع به مراجع قضایی معرفی شوند.

استانی

سازمان استاندارد

5

ساختمان هایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارندکما فی سابق شهرداری پروانه آن ها را به صورت روال گذشته صادر نماید در فرجه صدور این پروانه مالک با مراجعه به سازمان نظام مهندسی می تواند به صورت اختیاری و به جهت اینکه تسهیل در امر تخریب صورت پذیرد یک ناظر برای این امر با معرفی سازمان نظام مهندسی مشخص نماید و عملیات تخریب قبل از صدور پروانه تخریب و نوسازی انجام پذیرد.

استانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهرداری
معاونت عمرانی استانداری 

6

ساختمان هایی که صرفاٌ نیاز به تخریب دارند باید با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب را تا کد صفر صفر و با مشخص نمودن یک ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مجوز تخریب را دریافت نمایند.

استانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهرداری
معاونت عمرانی استانداری

7

پیشنهاد می گردد برای اخذ برگه تخریب شهرداری بجز هزینه ساماندهی نخاله هیچ هزینه دیگری دریافت نکند

ملی

شهرداری

8

پیشنهاد می گردد جلسات ماهانه در اتاق بازرگانی با حضور سازمان های ذی ربط و بخش خصوصی  با دعوت انجمن ساختمان اتاق بازرگانی در خصوص مسائل و مشکلات ساختمان برگزار و مسائل و مشکلات این حوزه بررسی شود.

استانی

انجمن ساختمان اتاق بازرگانی

9

در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به ماده 148 قانون کار مقرر گردید جلسه تخصصی با حضور رئیس و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل اداره کار و متخصصان بخش خصوصس برگزار و تصمیم اتخاذ شده به عنوان مصوبه شورای گفت وگو به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

استانی

اتاق بازرگانی
اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی تامین اجتماعی

10

---