دوشنبه, 07 فروردين 1402 ساعت 07:04

1402

ردیف

مصوبات جلسه 84

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر شد خانه صنعت و معدن فراخوانی برای شناسایی کدهای کالایی درج نشده در سامانه فروش الکترونیکی به فعالان اقتصادی انجام داده و کدهای شناسایی شده به سازمان صمت برای درج در سامانه ارسال شود.

استانی

خانه صنعت و معدن
سازمان صمت

2

مقرر شد در راستای تسهیل در کار با سامانه فروش الکترونیکی از جانب سازمان امور مالیاتی با هماهنگی اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن آموزش های لازم را برای مودیان ارائه نماید 

 

استانی

سازمان امور مالیاتی
اتاق اصناف
خانه صنعت و معدن

3

مقرر گردید در راستای کمک به فعالین بخش خصوصی پیشنهاد بخشودگی جرائم مالیاتی مرتبط با سامانه از جانب سازمان امور مالیاتی به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

ملی

شورای گفت وگو

4

مقرر گردید برای تثبت در پیاده سازی سامانه پیشنهاد ذیل به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود
یک دوره گذار دو ساله( در یکسال اجباری برای استفاده از سامانه نباشد و در سال دوم با آموزش و فراهم کردن زیر ساخت ها این فرآیند اجباری شود) در نظر گرفته شود.

ملی

شورای گفت وگو

5

مقرر گردید در راستای تسهیل در بکارگیری سامانه سازمان امور مالیاتی زمینه حضور شرکت های معتمد بیشتری را در استان فراهم کند.

استانی

سازمان امور مالیاتی

6

بر اساس اظهارات مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان مقرر گردید اعمال مالیات بر اساس سامانه فروش الکترونیکی ( پایانه های فروشگاهی) در صورت تصویب قانون تسهیل در شورا ی نگهبان اعمال گردد.

استانی

سازمان امور مالیاتی

7

در راستای انجام حسابرسی منطقی مقرر گردید حسابرسان موسسه تامین اجتماعی گواهی های انفرادی صادر شده توسط شعب تامین اجتماعی را مشمول نکنند. و ملاک انجام

درست این فرآیند اظهارات نماینده اتاق بازرکانی( آقای مهندس ترابی) در هیات باشد.

استانی

سازمان تامین اجتماعی

موسسه حسابرسی

 

 

8
در راستای اجرای قانون حسابرسی مقرر گردید حسابرسان موسسه حسابرسی به هیچ وجه فاکتورهای صرفا خرید را مشمول بیمه ننمایند و ملاک انجام درست این فرآیند اظهارات نماینده اتاق بازرکانی( آقای مهندس ترابی) در هیات باشد.همچنین مقرر گردید فاکتورهایی که کد کارگاهی داشته باشند نیاز به ارائه مفاصا حساب نداشته باشند. استانی

سازمان تامین اجتماعی

موسسه حسابرسی

 

ردیف

مصوبات جلسه 83

سطح

دستگاه مربوطه

1

با عنایت به اینکه مشاهده می گردد که طی سالیان گذشته تعدادی واحد تولیدی بدون هیچ گونه مجوزی اغلب در شیفت های عصر و شب در پشت درهای بسته اقدام به تولید و فروش محصولات بی کیفیت و فوم های ساختمانی و محصولات پلی استایرن می نمایند لذا جهت الزام به شفاف سازی پس از معرفی توسط مراجع نظارتی و صنفی با حکم مقام محترم قضایی جهت قطع موقت انشعابات گاز و برق تا زمان دریافت مجوزهای لازم اقدام عاجل به عمل اید.

استانی

 

دادستانی

اداره کل صمت

تعزیرات حکومتی

انجمن شرکت های پلی استایرن ساختمانی

 

2

با توجه به خودکفایی استان در زمینه تولید پلی استایرن ساختمانی جهت حمایت از تولیدات استانی ترتیبی اتخاذ گردد که ضمن اخذ دستور مقام محترم قضایی از پلیس راه مبادی ورودی استان ( محور جاده سنندج- بیستون – ماهیدشت) از ورود محموله های فوم سقفی بدون بارنامه رسمی و فاکتور فروش معتبر جلوگیری گردد.( فاکتور رسمی شامل: نام تولید کننده، مشخصات وزنی محصول و ذکر کلمه استاندار می باشد)

استانی

 دادستانی
اداره کل صمت
تعزیرات حکومتی

 

3

سازمان نظام مهندسی ساختمان مجریان و ناظرین پروژه ها را مکلف نماید که در ساخت و سازها  حتما از فوم های ساختمانی استاندارد تولید شده توسط کارخانجات دارای مجوز استفاده نمایند.

استانی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

4

سازمان استاندارد طی مدت یک ماه فراخوان لازم را به شرکت های تولیدی پلی استایرن انجام داده و نسبت به استاندارد سازی محصولات آن ها اقدام نماید و  واحدهایی که تمایلی  به اخذ استاندارد کالاهای خود ندارند جهت برخورد قاطع به مراجع قضایی معرفی شوند.

استانی

سازمان استاندارد

5

ساختمان هایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارندکما فی سابق شهرداری پروانه آن ها را به صورت روال گذشته صادر نماید در فرجه صدور این پروانه مالک با مراجعه به سازمان نظام مهندسی می تواند به صورت اختیاری و به جهت اینکه تسهیل در امر تخریب صورت پذیرد یک ناظر برای این امر با معرفی سازمان نظام مهندسی مشخص نماید و عملیات تخریب قبل از صدور پروانه تخریب و نوسازی انجام پذیرد.

استانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهرداری
معاونت عمرانی استانداری 

6

ساختمان هایی که صرفاٌ نیاز به تخریب دارند باید با مراجعه به شهرداری مجوز تخریب را تا کد صفر صفر و با مشخص نمودن یک ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مجوز تخریب را دریافت نمایند.

استانی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهرداری
معاونت عمرانی استانداری

7

پیشنهاد می گردد برای اخذ برگه تخریب شهرداری بجز هزینه ساماندهی نخاله هیچ هزینه دیگری دریافت نکند

ملی

شهرداری

8

پیشنهاد می گردد جلسات ماهانه در اتاق بازرگانی با حضور سازمان های ذی ربط و بخش خصوصی  با دعوت انجمن ساختمان اتاق بازرگانی در خصوص مسائل و مشکلات ساختمان برگزار و مسائل و مشکلات این حوزه بررسی شود.

استانی

انجمن ساختمان اتاق بازرگانی

9

در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به ماده 148 قانون کار مقرر گردید جلسه تخصصی با حضور رئیس و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل اداره کار و متخصصان بخش خصوصس برگزار و تصمیم اتخاذ شده به عنوان مصوبه شورای گفت وگو به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

استانی

اتاق بازرگانی
اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی تامین اجتماعی

10

---