دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401 ساعت 03:56

1401

ردیف

مصوبه جلسه  82

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر گردید با توجه به جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعنوان جامع ترین فضای متشکل از فعالین اقتصادی و اعضاء بخش خصوصی، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حوزه قضایی استان که می تواند قوانین مخل را چه در سطح استانی و چه در سطح ملی شناسایی و مرتفع سازد و مدتی است که روند برگزاری جلسات آن به تعویق افتاده این جلسات به صورت منظم و تقویم شده برگزار گردد.

استانی

حوزه استاندار

اتاق بازرگانی

2

مقرر گردید برای آن دسته از مولفه های پیمایشی که در هر فصل بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کسب وکار استان داشته اند جلسات تخصصی کمیته بهبود فضای کسب و کار است با حضور نماینده دستگاه مربوطه در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به آن دستگاه برگزار گردد و نتیجه در جلسات آتی شورای گفت و گو ارائه شود.

استانی

تمامی دستگاه های دخیل در فضای کسب و کار

3

با توجه به آنکه شاخص محیط کسب و کار استان بر اساس مولفه های پیمایشی و آماری محاسبه شده که برای کسب اطلاع در مورد 42 مولفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمارهای رسمی استفاده می شود که در صورت عدم بروزرسانی به موقع تاثیر منفی در رتبه استان در شاخص محیط کسب و کار خواهد داشت.

لذا پیشنهاد می گردد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدامات لازم در خصوص بروزرسانی آمار و اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه را بعمل آورد.

استانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4

مقرر گردید در راستای اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی شورای راهبری اجرای طرح بورسیه شغلی در استان کرمانشاه مطابق شیوه نامه ارائه شده توسط بنیاد ملی نخبگان با حضور اعضاء ذیل تشکیل شود.

-           استاندار محترم یا یکی از معاونین مرتبط، به عنوان رئیس شورا

-           رئیس بنیاد نخبگان استان، به عنوان دبیر شورا؛

-           روِسای دانشگاه های اصلی استان (دانشگاه رازی، دانشگاه صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی)؛

-           رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان؛

-           دو تن از مدیران صنایع و واحد های اقتصادی استان، به انتخاب اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک تن از میان شرکت های فناور یا دانش بنیان به انتخاب پارک علم و فناوری ؛

-           رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان؛

-           رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

-           مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

-           رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان

-           رئیس پارک علم و فناوری یا نماینده شرکت های فناور یا دانش بنیان به انتخاب پارک علم و فناوری؛

-           رئیس سازمان تامین اجتماعی

استانی

حوزه استاندار

بنیاد ملی نخبگان

ردیف

مصوبه جلسه 81

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر گردید در راستای حمایت و تأمین مالی طرح های دانش بنیان، عمرانی و اقتصادی استان، طرح توجیهی این پروژه¬ها ظرف مدت 10روز برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال و شرکت بورس ظرف مدت 20 روز نسبت به بررسی فنی و مالی پروژه¬ها با حضور صندوق های تأمین سرمایه و مدیران استان اقدام و نتیجه را به استانداری منعکس نمایند.

استانی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران بورس منطقه¬ای کرمانشاه

پارک علم و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی

سازمان صمت

شهرداری کرمانشاه

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

2

در راستای حمایت از طرح ها و شرکت های دانش بنیان استان مقرر گردید پارک علم و فناوری ظرف 10 روز آینده حداقل 30 طرح را برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه 500 میلیون تومانی به مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی و بانک نیز اعتبار مورد نیاز این طرح ها را اختصاص دهد.

استانی

شهرداری

پارک علم و فناوری

3

مقرر گردید در راستای حمایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران از شرکت های استان، مدارک حداقل چهار شرکت برتر آماده ورود به بورس از طرف بورس منطقه¬ای به شرکت بورس ارسال و فرایند پذیرش این شرکت ها در بازار بورس و فرابورس به صورت ویژه و با اولویت بررسی شود.

استانی

شورای عالی بانک ها

بورس منطقه¬ای کرمانشاه

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

4

مقرر گردید در راستای تسهیل تأمین مالی از طریق بورس در غرب کشور، شرکت بورس اوراق بهادار تهران با کمک و همراهی بورس منطقه ای کرمانشاه و اتاق بازرگانی کرمانشاه مقدمات لازم را برای راه اندازی سکوی تأمین مالی غرب کشور در کرمانشاه فراهم نماید.

استانی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران بورس منطقه ای کرمانشاه

اتاق بازرگانی

5

مقرر گردید بورس منطقه ای کرمانشاه ظرف مدت 1 ماه مقدمات تشکیل دبیرخانه تأمین مالی و پذیرش شرکت ها در بورس کرمانشاه را فراهم و شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز با تشکیل دبیرخانه منطقه غرب کشور در کرمانشاه موافقت نمایند.

استانی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران بورس منطقه ای کرمانشاه

6

 مقرر گردید در راستای تسهیل تأمین مالی شرکت ها از طریق بورس، سازمان بورس اوراق بهادار اقدام لازم برای تسهیل صدور مجوز تأسیس صندوق تأمین مالی استان کرمانشاه  با معرفی از جانب استانداری کرمانشاه معمول نمایند.

استانی

سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

حوزه استاندار

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

7

مقرر گردید سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت یک ماه استان کرمانشاه را به عنوان مرکز برگزاری آزمون¬های بازار سرمایه در غرب کشور انتخاب و استانداری کرمانشاه و بورس منطقه¬ای تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون بعمل آورند.

استانی

سازمان بورس و اوراق بهادار

بورس منطقه ای کرمانشاه

استانداری

8

مقررگردید در راستای افزایش سواد مالی فعالین اقتصادی استان، بورس منطقه ای و اتاق بازرگانی زمینه های تدوین سند ارتقاء سطح سواد مالی استان را فراهم نمایند.

استانی

بورس منطقه ای کرمانشاه

اتاق بازرگانی

9

مقرر گردید شرکت بورس اوراق بهادار تهران نسبت به برگزاری دوره¬های ماهانه آموزش بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی و عموم مردم اقدام نماید.

استانی

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بورس منطقه¬ای کرمانشاه

ردیف

مصوبه جلسه 80

سطح

دستگاه مربوطه

1

با توجه به تصویب حضور مالک یا نماینده وی در جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری، مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون با لحاظ فرصت مناسب از مالک یا نماینده وی در هیأت های بررسی و تجدید نظر جهت ایراد دفاعیه دعوت نماید و در راستای اطلاع رسانی به ذی نفعان در تمام مناطق شهرداری بنرهایی چاپ و اطلاع رسانی شود که با درخواست مالک یا نماینده قانونی وی در کمیسیون ماده 100 حضور پیدا کند.

استانی

شهرداری

2

مقرر گردید در راستای حل و فصل مسائل و اختلافات فی مابین بانک ها  و شهرداری در خصوص عوارض دریافتی شهرداری از شعبات، جلسه ای بین طرفین با دعوت رئیس محترم شورای عالی بانک ها تشکیل و موارد حل و فصل و مورد توافق قرار گیرد.

استانی

شهرداری

شورای عالی بانک ها

تأمین اجتماعی

3

در راستای توسعه گلخانه ها و تسهیل در امور آن مقرر گردید جلسه ای با حضور ریاست شورای عالی بانک ها، بانک کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تشکیل و تفاهم نامه ای در خصوص تسهیلات مورد نیاز واحدهای گلخانه ای استان منعقد و اجرایی شود.

استانی

شورای عالی بانک ها

بانک کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

4

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی طی 20 روز از تاریخ جلسه  برنامه جامع و کامل در راستای توسعه گلخانه ها و تعیین تکلیف گلخانه های راکد تنظیم و به معاونت محترم اقتصادی استانداری ارائه نمایند.

استانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

5

مقرر گردید در راستای ساماندهی گلخانه ها کمیته ای در سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دادستانی،اداره اطلاعات،  استانداری و اتاق بازرگانی برای بازبینی مجوزها و تشخیص انحرافات و ابطال پروانه هایی که دارای انحراف هستند تشکیل و نتیجه طی  گزارشی در جلسه آینده شورای گفت وگو مورد بحث قرار گیرد.

استانی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

6

مقرر گردید شرکت های مهندسین مشاور جلسه ای با مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی برگزار و مسائل مربوطه فی مابین حل شود و نتیجه در جلسه آتی شورای گفت و گو ارائه شود.

استانی

شرکت های مهندسین مشاور

اداره کل تأمین اجتماعی

7

مقرر گردید حوزه استاندار مکاتبه ای با امضا استاندار محترم  ناظر بر الزام دستگاه های اجرایی به اجرای مصوبات شورای گفت وگو به تمام دستگاه های اجرایی استان ارسال نماید.

استانی

حوزه استاندار

8

با توجه به اعلام موارد متعدد تخلف مقرر گردید، شهرداری نواحی از دریافت هرگونه وجه علی الحساب جهت ارجاع به کمیسیون ماده 100 خودداری و معاونت محترم امور عمرانی استانداری نسبت به نظارت کامل به این امر و اعلام تخلفات احتمالی شهرداری های مناطق به دادگستری جهت پیگیری قضایی اقدام نمایند و مراتب جهت اقدام از سوی معاونت محترم عمرانی به شهرداری ابلاغ گردد.

استانی

معاونت عمرانی استانداری

دادگستری

شهرداری

9

با توجه به اینکه احداث گلخانه ها در زمره فعالیتهای کشاورزی قرار می گیرد مقرر گردید در راستای سهولت در صدور مجوز و احداث گلخانه ها موضوع ذیل به شورای گفتگوی ملی ارسال شود:

به استناد بند ب ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که بیان می کند طرح های بخش کشاورزی و دامپروری، آبزی پروری ، گلخانه، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و .... که در خارج از محدوده روستاهای دارای طرح هادی یا بافت مسکونی قرار دارند مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون می شود در صورتی که بر اساس رای دیوان اکنون تغییر کاربری برای موارد فوق مشمول تبصره 1 ماده 1  می شود بنابر این پیشنهاد می شود تغییر کاربری اراضی برای احداث گلخانه از شمول تبصره 1 ماده 1  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خارج و براساس تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام گردد.

ملی

شورای گفتگو

ردیف

مصوبات جلسه 79

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر شد اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی حداکثر طی 5 روز گزارش خود را در خصوص مصوبه جلسه 77 شورای گفتگو  ارائه نمایند( در راستای ساماندهی و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال مقرر گردید اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در جلسه آتی گزارشی از واحدهای راکد و میزان ابطال پروانه های صادر شده به بهره برداری نرسیده در شورای گفت وگو ارائه نماید)

استانی

اداره کل صمت

سازمان جهاد کشاورزی گمرک استان

2

مقرر گردید جلسه کارشناسی شورای گفت وگو در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم را با دعوت از دینفعان و دستگاه های مرتبط برگزار نماید و نتایج در جلسه بعدی شورا مطرح شود ( همچنین موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود) 

استانی

شورای گفت وگو

3

مقرر گردید به جهت ارائه دفاعیات، مالک یا نماینده قانونی مالک در کمیسیون ماده 100 حضور داشته باشد و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 مکلف  است از تاریخ تصویب این مصوبه در جلسات کمیسیون از مالک یا نماینده قانونی وی جهت حضور و ارائه توضیحات دعوت به عمل آورد.

استانی

دبیرخانه کمیسیون ماده 100سازمان صمت

4

دفتر امور شهری استانداری مکلف است مصوبه حضور مالک یا نماینده قانونی مالک در کمیسیون ماده 100 را  به کلیه شهرداری ها و دبیرخانه کمیسیون شهرستان ها  ابلاغ نماید

استانی

معاونت عمرانی استانداری

5

با توجه به اینکه در حال حاضر نمونه برداری محموله های صادراتی در پایانه های مرزی انجام می شود و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است مقرر گردید نمونه برداری محموله های صادراتی در سردخانه و یا انبارهای اختصاصی شرکت های تولیدی روغن حیوانی تحت نظر گمرکات  انجام شود و پس از پلمپ انبار و سردخانه صدور گواهی انطباق بارها اجازه بارگیری و صادرات داشته باشند فرآیند آن توسط گمرک تنظیم گردد.

استانی

گمرکات استان

سازمان استاندارد استان

6

با توجه به اینکه نمونه های گرفته شده از محموله های صادراتی به آزمایشگاه های سایر استان ها (از جمله  فارس) فرستاده می شود و این امر زمانبر و هزینه بر می باشد مقرر گردید برای تسهیل فرآیند، سازمان استاندارد نمونه گیری انجام شده از محموله های روغن حیوانی را به آزمایشگاه شرکت کشت و صنعت نازگل که دارای امکانات و تجهیزات مورد نیاز می باشد ارجاع و چنانچه نیاز به مجوز می باشد  اداره کل استاندارد مقدمات دریافت مجوز را برای شرکت نازگل و سایر شرکت هایی که امکانات آزمایشگاهی مناسب دارند فراهم نماید.

سازمان استاندارد

سازمان استاندارد

7

نظر به اینکه در حال حاضر مجوز صادرات جوهر نمک و مواد شوینده توسط معاونت غذا و داروی کشور صادر می شود و این امر زمانبر می باشد و موجب ایجاد بوروکراسی می شود مقرر گردید موضوع تفویض اختیار صدور مجوز صادرات جوهر نمک و شوینده ها به معاونت غذا و داروی استانها به شورای گفتگوی ملی ارسال شود

ملی

شورای گفت وگو

8

مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی درخواست حذف و اصلاح مقررات برای تفویض اختیار صدور مجوز جوهر نمک و شوینده ها به دانشگاه علوم پزشکی استان  را به هیات مقررات زدایی ارسال نماید.

استانی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

9

مقرر گردید ظرف مدت 48 ساعت معاونت غذا و داروی استان نامه ای تهیه و با امضا استاندار جهت دریافت تفویض اختیار صدور مجوز جوهر نمک و شوینده ها به معاونت غذا و داروی کشور ارسال و نتیجه را در جلسه آتی شورای گفت وگو ارائه نمایند.

استانی

معاونت غذا و دارو

ردیف

مصوبات جلسه 78

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر گردید در راستای تکمیل زیر ساخت های مرزهای تجاری رسمی استان تصویب نهایی طرح های جامع این مرزها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در سازمان مرکزی پیگیری شود و همچنین اجرای فاز دوم طرح جامع مرز رسمی پرویزخان توسط اداره کل گمرکات استان در گمرک کشور و سازمان راهداری کشور تعیین تکلیف شود و نتیجه در جلسه آتی شورا و کارگروه توسعه صادرات استان مطرح گردد.

استانی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

گمرک استان

2

با توجه به اهمیت رویه حمل مستقیم و یکسره کالا از مبداٌ تولید تا مقصد نهایی و تأثیر این رویه در توسعه و افزایش صادرات و حفظ کیفیت کالاهای صادراتی مقرر گردید این مطالبه در مکاتبه ای توسط استاندار به وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی و وزارت صمت اعلام و نتیجه به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

( همچنین موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود) 

ملی

استانی

حوزه استاندار

شورای گفت وگو

3

با توجه به اهمیت واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز استان و کشور، مقرر گردید معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و گمرکات استان تمهیدات و سازوکار لازم را برای توسعه واردات کالاهای مورد نیاز انجام دهند.

استانی

معاونت اقتصادی استانداری

اتاق بازرگانی

سازمان صمت

گمرکات استان

4

نظر به اینکه صادرات خاک آهن از مرزهای تجاری کشور در حال انجام است و این فعالیت در مرز شیخ صله متوقف شده است و متقاضیان متعددی برای این فعالیت قانونی در این مرز وجود دارد مقرر گردید اداره گمرکات استان به فوریت ساز و کار مناسب را جهت انجام این صادرات عملیاتی نماید و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نماید.

استانی

گمرکات استان

5

نظر به تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز در راستای ساماندهی مرزهای تجاری( از جمله احداث دفاتر تجاری، بارانداز، انبار، سردخانه، اماکن خدماتی و ...) مقرر گردید ظرف مدت سه ماه تمهیدات و ساز و کارهای انجام این فرآیند توسط استانداری( معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی) تهیه و تدوین و دستورالعمل اجرایی آن برای مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ابلاغ گردد.

استانی

معاونت اقتصادی

 معاونت عمرانی

6

با توجه به اهمیت حوزه تجارت و بازرگانی در پیشبرد تولید و اشتغال و  همچنین نظر به سهم بسیار پایین این حوزه از تسهیلات بانکی استان( کمتر از 3% تسهیلات) مقرر گردید موضوع افزایش سهم این حوزه از سبد تسهیلات تکلیفی و تبصره 18 استان و ... توسط معاونت اقتصادی  استانداری به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صمت ،برنامه و بودجه ابلاغ شود.

استانی

حوزه استاندار

اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی

سازمان صمت

7

با توجه به اینکه در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم صراحتاً بیان شده است که شرکت های تعاونی که اعضا آن شرکت ها صرفاً روستاییان و عشایر می باشند از پرداخت مالیات معاف هستند و همچنین با توجه به اینکه اعضا شرکت های تعاونی مرز نشینان را روستاییان ساکن نوار مرزی تشکیل می دهند مقرر گردید موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی مرز نشینان به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

ملی

شورای گفت وگو

ردیف

مصوبات جلسه 77

سطح

دستگاه مربوطه

1

با توجه به اعلام مدیرکل محترم استاندارد در مورد آغاز به کار کمیته بررسی ماهیت مشتقات نفتی در استان مقرر گردید گزارش عملکرد ماهانه این کمیته جهت بررسی به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال شود.

استانی

سازمان استاندارد

2

به منظور کاهش و منطقی کردن تعرفه جرائم ساختمانی مقرر گردید ظرف ده روز آینده معاونت محترم عمرانی استانداری با حضور سازمان ها و تشکل های ذی ربط کمیته ای تخصصی را تشکیل و نسبت به بررسی دقیق تعرفه جرائم ساختمانی و بازنگری به شکل منطقی اقدام و نتیجه را جهت اجرا ابلاغ نماید و مصوبات این کمیته در حکم مصوبات شورای گفت وگو خواهد بود. نتایج حاصله د رجلسه بعدی شورای گفت وگو ارائه شود.

استانی

معاونت عمرانی استانداری

3

در راستای ساماندهی و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال مقرر گردید اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در جلسه آتی گزارشی از واحدهای راکد و میزان ابطال پروانه های صادر شده به بهره برداری نرسیده در شورای گفت وگو ارائه نماید.

استانی

اداره کل صمت

شرکت شهرک های صنعتی

سازمان جهاد کشاورزی

4

مقرر گردید در راستای حمایت از هر واحد تولیدی که بتواند برابر نامه های تدوینی و بازه زمانی (برای واحدهای کوچک و متوسط 18 ماه و واحدهای بزرگ 24 ماه) به بهره برداری برسد 50 درصد تخفیف در هزینه زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی اعمال شود.

استانی

شرکت شهرک های صنعتی

5

مقرر گردید در راستای عملیاتی کردن مصوبات شورای گفت وگو چنانچه دستگاه های ذی ربط نظری دارند قبل از تدوین مصوبه اعلام نمایند در غیر این صورت چنانچه مصوبه ای اجرا نشود دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

استانی

تمام دستگاه های ذی ربط

6

مقرر گردید جلسات شورای گفت وگو در سال 1401 در چهارشنبه های آخر هر ماه تشکیل و چنانچه نیاز به جلسه فوق العاده باشد با هماهنگی دفتر استاندار محترم اقدام شود.

استانی

دفتر استاندار

7

مقرر گردید در راستای حمایت از تولید، پیشنهادات ذیل در مورد چگونگی بخشودگی نرخ تعدیل ها بر اساس نحوه پرداخت برای واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود:

الف) طرح های به بهره برداری رسیده فعال با پرداخت اصل بدهی نرخ تعدیل 100 درصد بخشوده شود.

ب) طرح های به بهره برداری رسیده با پرداخت 50 درصد اصل بدهی 70 درصد بخشوده شود.

ج) طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد با پرداخت 100 درصد بدهی 100 درصد نرخ تعدیل بخشوده شود.

ضمناٌ مابقی بدهی به صورت اقساط 18 ماهه اخذ شود.

ملی

دبیرخانه شورای گفت وگو

8

بنا به دستور استاندار محترم در راستای حمایت از صادرکنندگان مقرر شد یک جلسه شورای گفت وگو به مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان اختصاص یابد.

استانی

دفتر استاندار

دبیرخانه شورا

9

در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده مقرر شد شهرداری کرمانشاه برنامه ساماندهی تأسیس ناحیه کارگاهی جدید این مشاغل را تدوین و پس از بررسی و اقدام در کارگروه ساماندهی مشاغل( حوزه معاونت عمرانی استانداری) مطرح و نتیجه را در جلسه شورای گفت وگو ارائه نماید

استانی

شهرداری کرمانشاه

معاونت عمرانی استانداری

10

مقرر گردید ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی برنامه فعال سازی واحدهای راکد و نیمه راکد را تدوین و در جهت عملیاتی شدن در ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی( حسب ضرورت وتناسب) مطرح و در دستور قرار دهند. گزارش اقدامات در جلسه آتی شورای گفت وگو مطرح شود.

استانی

اداره کل صمت

سازمان جهاد کشاورزی