شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 08:52

جدول زمانبندی برگزاری جلسات

جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال 1402
روز ماه تاریخ مکان برگزاری ساعت برگزاری
پنج شنبه فروردین -

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

توضیح: جلسات اصولاً در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار می‌گردد، در مواردی که جلسه با حضور مقامات کشوری و با تعداد بیشتری از مدعوین برگزار می گردد جلسات در استانداری تشکیل می شود.

17 الی 19
اردیبهشت

1402/02/28

خرداد

1402/03/25

تیر

1402/04/29

مرداد

1402/05/26

شهریور

1402/06/30

مهر

1402/07/27

آبان

1402/08/25

آذر 1402/09/30
دی

1402/10/28

بهمن 1402/11/26 
اسفند 1402/12/24 
خواندن 1629 دفعه