یکشنبه, 28 شهریور 1400 ساعت 05:19

دستاوردها

ردیف

دستاورد

سال تحقق

مستندات

1

ادغام و یکپارچه کردن چند اتحادیه موجود در حوزه مرغ گوشتی و تشکیل یک اتحادیه منسجم

1397

 

2

ثبت  جهانی منظر اورامانات

1399

 

3

تشکیل انجمن ساختمان استان برای پیگیری امورات مربوط به ساخت و ساز در استان

1399

 

4

استفاده از مشاوران رسمی سازمان نظام صنفی رایانه در پروژه های خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات IT  با مبلغ براوردی بیش از یکصد میلیون تومان

1400

 

5

عضویت و حضور شرکت های پخش در ستاد تنظیم بازار

1399

 

6

عضویت و حضور شرکت های پخش در کمیسیون ماده 20

1399

 

7

حل مشکل کد پستی در بارنامه بارهای شرکت های پخش که دارای چند مقصد می باشند

1399

 

8

عدم ورود و بررسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی قبل از 1395

1399

 

9

تدوین سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان و احصاء و  تعیین تکالیفی برای سازمانهای دولتی

1400

 

10

تشکیل کمیته پایش و مظارت بر اجرای سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان

1400

 

11

فعال سازی خانه بهداشت مستقر در شهرک صنعتی بیستون

1400

 

12

اختصاص 20 میلیارد تومان سرمایه سهم دولت از ناحیه کمک های فنی اعتباری استان به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان

1400

 

13

عضویت تشکل بخش خصوصی (انجمن ساختمان) در کارگروه ها و شوراهای مربوط به مسکن در استان

1400