یکشنبه, 28 شهریور 1400 ساعت 05:19

دستاوردها

ردیف

دستاورد

سال تحقق

مستندات

1

ادغام و یکپارچه کردن چند اتحادیه موجود در حوزه مرغ گوشتی و تشکیل یک اتحادیه منسجم

1397

 

2

ثبت  جهانی منظر اورامانات

1399

 

3

تشکیل انجمن ساختمان استان برای پیگیری امورات مربوط به ساخت و ساز در استان

1399

 

4

استفاده از مشاوران رسمی سازمان نظام صنفی رایانه در پروژه های خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات IT  با مبلغ براوردی بیش از یکصد میلیون تومان

1400

 

5

عضویت و حضور شرکت های پخش در ستاد تنظیم بازار

1399

 

6

عضویت و حضور شرکت های پخش در کمیسیون ماده 20

1399

 

7

حل مشکل کد پستی در بارنامه بارهای شرکت های پخش که دارای چند مقصد می باشند

1399

 

8

عدم ورود و بررسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی قبل از 1395

1399

 

9

تدوین سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان و احصاء و  تعیین تکالیفی برای سازمانهای دولتی

1400

 

10

تشکیل کمیته پایش و مظارت بر اجرای سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان

1400

 

11

فعال سازی خانه بهداشت مستقر در شهرک صنعتی بیستون

1400

 

12

اختصاص 20 میلیارد تومان سرمایه سهم دولت از ناحیه کمک های فنی اعتباری استان به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان

1400

 

13

عضویت تشکل بخش خصوصی (انجمن ساختمان) در کارگروه ها و شوراهای مربوط به مسکن در استان

1400

 

14 ارائه خدمات و تسهیلات از سوی سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان منوط و مشروط به تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه گردیده است، مستثنی شدن ارائه خدماتی از جمله دریافت کودهای شیمیایی ، سموم و ... از انجام این شروط می باشد. 1401  
15 مبلغ دویست میلیارد ریال از محل کمک های فنی و اعتباری استان به صندوق توسعه کشاورزی استان پرداخت شد. 1401  
16 تهیه و تصویب طرح جامع پرونده هایی که برابر تشخیص شهرداری امکان افزایش سطح تراکم را دارند به کمیسیون ماده 5 ارجاع می شود. 1401  
17 افزایش سطح تراکم ساختمان در شهر کرمانشاه از 60 به 75 درصد می رسد. 1401  
18 اخذ مجوز صادرات دام زنده 1401  
19 حضورمالک  یا  نماینده مالک در کمیسیون ماده 100 الزامی شد.. 1401  
20 اصلاح فرآیند حسابرسی از دفاتر و حذف سند افتتاحیه در حسابرسی ها 1401  
21 تامین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه 500 میلیون تومانی برای شرکتهای دانش بنیان استان 1401  
22 حل  و فصل مسائل و مشکلات بیمه شرکت های مهندسین مشاور استان 1401  
23 پذیرش شرکت بیواتانول کرمانشاه برای حضور در فرابورس و انجام پذیره نویسی اولیه در اردیبهشت ماه 1402 1401  
24 انتخاب استان کرمانشاه به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بازار سرمایه در غرب کشور(دانشگاه صنعتی کرمانشاه) 1401