دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401 ساعت 03:56

1401

ردیف

مصوبات جلسه 78

سطح

دستگاه مربوطه

1

مقرر گردید در راستای تکمیل زیر ساخت های مرزهای تجاری رسمی استان تصویب نهایی طرح های جامع این مرزها توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در سازمان مرکزی پیگیری شود و همچنین اجرای فاز دوم طرح جامع مرز رسمی پرویزخان توسط اداره کل گمرکات استان در گمرک کشور و سازمان راهداری کشور تعیین تکلیف شود و نتیجه در جلسه آتی شورا و کارگروه توسعه صادرات استان مطرح گردد.

استانی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

گمرک استان

2

با توجه به اهمیت رویه حمل مستقیم و یکسره کالا از مبداٌ تولید تا مقصد نهایی و تأثیر این رویه در توسعه و افزایش صادرات و حفظ کیفیت کالاهای صادراتی مقرر گردید این مطالبه در مکاتبه ای توسط استاندار به وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی و وزارت صمت اعلام و نتیجه به دبیرخانه شورا ارائه گردد.

( همچنین موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود) 

ملی

استانی

حوزه استاندار

شورای گفت وگو

3

با توجه به اهمیت واردات کالاهای اساسی و ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز استان و کشور، مقرر گردید معاونت اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و گمرکات استان تمهیدات و سازوکار لازم را برای توسعه واردات کالاهای مورد نیاز انجام دهند.

استانی

معاونت اقتصادی استانداری

اتاق بازرگانی

سازمان صمت

گمرکات استان

4

نظر به اینکه صادرات خاک آهن از مرزهای تجاری کشور در حال انجام است و این فعالیت در مرز شیخ صله متوقف شده است و متقاضیان متعددی برای این فعالیت قانونی در این مرز وجود دارد مقرر گردید اداره گمرکات استان به فوریت ساز و کار مناسب را جهت انجام این صادرات عملیاتی نماید و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نماید.

استانی

گمرکات استان

5

نظر به تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز در راستای ساماندهی مرزهای تجاری( از جمله احداث دفاتر تجاری، بارانداز، انبار، سردخانه، اماکن خدماتی و ...) مقرر گردید ظرف مدت سه ماه تمهیدات و ساز و کارهای انجام این فرآیند توسط استانداری( معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی) تهیه و تدوین و دستورالعمل اجرایی آن برای مشارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ابلاغ گردد.

استانی

معاونت اقتصادی

 معاونت عمرانی

6

با توجه به اهمیت حوزه تجارت و بازرگانی در پیشبرد تولید و اشتغال و  همچنین نظر به سهم بسیار پایین این حوزه از تسهیلات بانکی استان( کمتر از 3% تسهیلات) مقرر گردید موضوع افزایش سهم این حوزه از سبد تسهیلات تکلیفی و تبصره 18 استان و ... توسط معاونت اقتصادی  استانداری به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صمت ،برنامه و بودجه ابلاغ شود.

استانی

حوزه استاندار

اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی

سازمان صمت

7

با توجه به اینکه در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم صراحتاً بیان شده است که شرکت های تعاونی که اعضا آن شرکت ها صرفاً روستاییان و عشایر می باشند از پرداخت مالیات معاف هستند و همچنین با توجه به اینکه اعضا شرکت های تعاونی مرز نشینان را روستاییان ساکن نوار مرزی تشکیل می دهند مقرر گردید موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی مرز نشینان به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود.

ملی

شورای گفت وگو

ردیف

مصوبات جلسه 77

سطح

دستگاه مربوطه

1

با توجه به اعلام مدیرکل محترم استاندارد در مورد آغاز به کار کمیته بررسی ماهیت مشتقات نفتی در استان مقرر گردید گزارش عملکرد ماهانه این کمیته جهت بررسی به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال شود.

استانی

سازمان استاندارد

2

به منظور کاهش و منطقی کردن تعرفه جرائم ساختمانی مقرر گردید ظرف ده روز آینده معاونت محترم عمرانی استانداری با حضور سازمان ها و تشکل های ذی ربط کمیته ای تخصصی را تشکیل و نسبت به بررسی دقیق تعرفه جرائم ساختمانی و بازنگری به شکل منطقی اقدام و نتیجه را جهت اجرا ابلاغ نماید و مصوبات این کمیته در حکم مصوبات شورای گفت وگو خواهد بود. نتایج حاصله د رجلسه بعدی شورای گفت وگو ارائه شود.

استانی

معاونت عمرانی استانداری

3

در راستای ساماندهی و فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال مقرر گردید اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی در جلسه آتی گزارشی از واحدهای راکد و میزان ابطال پروانه های صادر شده به بهره برداری نرسیده در شورای گفت وگو ارائه نماید.

استانی

اداره کل صمت

شرکت شهرک های صنعتی

سازمان جهاد کشاورزی

4

مقرر گردید در راستای حمایت از هر واحد تولیدی که بتواند برابر نامه های تدوینی و بازه زمانی (برای واحدهای کوچک و متوسط 18 ماه و واحدهای بزرگ 24 ماه) به بهره برداری برسد 50 درصد تخفیف در هزینه زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی اعمال شود.

استانی

شرکت شهرک های صنعتی

5

مقرر گردید در راستای عملیاتی کردن مصوبات شورای گفت وگو چنانچه دستگاه های ذی ربط نظری دارند قبل از تدوین مصوبه اعلام نمایند در غیر این صورت چنانچه مصوبه ای اجرا نشود دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

استانی

تمام دستگاه های ذی ربط

6

مقرر گردید جلسات شورای گفت وگو در سال 1401 در چهارشنبه های آخر هر ماه تشکیل و چنانچه نیاز به جلسه فوق العاده باشد با هماهنگی دفتر استاندار محترم اقدام شود.

استانی

دفتر استاندار

7

مقرر گردید در راستای حمایت از تولید، پیشنهادات ذیل در مورد چگونگی بخشودگی نرخ تعدیل ها بر اساس نحوه پرداخت برای واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند به شورای گفت وگوی ملی ارسال شود:

الف) طرح های به بهره برداری رسیده فعال با پرداخت اصل بدهی نرخ تعدیل 100 درصد بخشوده شود.

ب) طرح های به بهره برداری رسیده با پرداخت 50 درصد اصل بدهی 70 درصد بخشوده شود.

ج) طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد با پرداخت 100 درصد بدهی 100 درصد نرخ تعدیل بخشوده شود.

ضمناٌ مابقی بدهی به صورت اقساط 18 ماهه اخذ شود.

ملی

دبیرخانه شورای گفت وگو

8

بنا به دستور استاندار محترم در راستای حمایت از صادرکنندگان مقرر شد یک جلسه شورای گفت وگو به مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان اختصاص یابد.

استانی

دفتر استاندار

دبیرخانه شورا

9

در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده مقرر شد شهرداری کرمانشاه برنامه ساماندهی تأسیس ناحیه کارگاهی جدید این مشاغل را تدوین و پس از بررسی و اقدام در کارگروه ساماندهی مشاغل( حوزه معاونت عمرانی استانداری) مطرح و نتیجه را در جلسه شورای گفت وگو ارائه نماید

استانی

شهرداری کرمانشاه

معاونت عمرانی استانداری

10

مقرر گردید ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی برنامه فعال سازی واحدهای راکد و نیمه راکد را تدوین و در جهت عملیاتی شدن در ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی( حسب ضرورت وتناسب) مطرح و در دستور قرار دهند. گزارش اقدامات در جلسه آتی شورای گفت وگو مطرح شود.

استانی

اداره کل صمت

سازمان جهاد کشاورزی