شنبه, 16 آذر 1398 ساعت 07:35

اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

 رئیس و دبیر شورا
1  هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه 2 کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
دولت
1  هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه 4 حبیب اله وفایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 6 علی محمدی  سازمان امور اقتصادی و دارایی 7 محسن دارابی سازمان صنعت، معدن و تجارت
8 حسن عزیزی اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9 نوربخش حاتمی سازمان جهاد کشاورزی 10 بهزاد جلیلیان  شورای بانک ها
مجلس شورای اسلامی(به تناسب جلسات 4 نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی)
1 احمد صفری نماینده کرمانشاه 2 فرهاد تجری نماینده قصر شیرین- سرپل ذهاب و گیلانغرب 3 سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه   4 عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه  
5 فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب  6 شهاب نادرینماینده پاوه و اورامانات 7 حسن سلیمانی نماینده کنگاور- هرسین- صحنه و بیستون 8 سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر
قوه قضائیه
1 پرویز توسلی زاده رییس دادگستری استان 2 محمدحسین صادقی دادستان استان
تعاونی و خصوصی
1 جلیل کرم رئیس اتاق تعاون کرمانشاه 2 رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف 2 کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
تشکل ها
1 جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان 2 علی اصغر جانجانیرئیس انجمن صنفی شرکت ها وموسسات حمل و نقل کالا 3 محمد رضا علیخانی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه 4 رمضان روئین تن رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
5 محمد عارف ابراهیمی رئیس خانه معدن استان 6 حسن شرفیرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان n فردین امیری مدیریت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی n محمد عزیزی رئیس صندوق توسعه بخش کشاورزی استان
شهرداری­ها و شورا­ها
1 
سعید طلوعی شهردار 
n عبدالعزیز کریمی رئیس شورای شهر استان